Referat fra Generalforsamling 4-3-2022

Deltagere : 26.

Formandens beretning:  Godkendt.

Regnskabet :  Godkendt.

Indkomne forslag : Ingen.

Fastsættelse af kontingent : 400 kr.

Valg til Bestyrelse :

Kasserer for 2 år : Nicolas Givaudan.

Bestyrelsesmedlem for 2 år : Karsten Nilesen.

Bestyrelsesmedlem for 2 år : Frank Christensen.

Bestyrelses suppleant for 1 år : Rene Sonnenborg.

Revisor for 2 år : Jørgen Overby.

Revisor suppleant for 1 år : Gert Vinkel.

Evt.

Forespørgsel på hvor mange penge Bestyrelsen tænker det skal koste med ombygning af klubhus? Svaret er omkring 100.000 fra de sidste beregninger som lå lige før corona kom til.

Der udtrykkes utilfredshed fra et medlem omkring manglende kontingentbetaling. Han bliver kontaktet af flere medlemmer som forespørger til om han vil aflevere / tage penge med hjem til kassereren (kontingent) og det er en belastning.

Et andet medlem foreslår en mailliste, så der kan komme relevant info ud til alle bl.a. omkring kontingentindbetaling.

Per H. lægger materiale fra Tryg Fonden, mærkater til at sætte på bådene, så man kan se hvor de hører til hvis de bliver stjålet eller forsvinder på anden vis.

Per H. foreslår at støtte Danske fritids / amatør fiskere. De har sat ål ud her i den gamle kanal og andre steder.