Vedtægter

 1. Klubbens navn: Skibhusenes Have- og Bådeklub
  Klubbens formål: At holde sammen på have- og bådefolket,
  med bl.a. arrangementer som, standerhejsning, pokalsejlads m.m. – og hvad vores
  bestyrelse finder på.

 2. Bestyrelsen skal sørge for at sejlrenden bliver afmærket hvert
  forår, samt at vores klubhus m.m. er i orden. Klubhuset er røgfrit.

 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år, samt 1 suppleant der vælges for 1 år.
  Fordeling ved valg: Formand og 1 bestyrelsesmedlem Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
  Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år og 1 revisor der vælges hvert år.
  Enten formand eller kasserer skal være bosiddende i Skibhusene.

 4. Kontingenter skal være betalt inden 1. marts. (senest før
  generalforsamlingen).

 5. Som medlemmer kan optages enhver med have- eller bådeplads
  i vores område, samt folk med særlig tilknytning hertil.
  Enhver optagelse afgøres af bestyrelsen.

 6. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts måned.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen,
  Samt af medlemmerne,- såfremt 1/3 ønsker det.
  Af denne 1/3 skal mindst 2/3 møde op.
  Faste aktiviteter:
  Oprydningsdag i maj måned.
  Standerhejsning i maj måned
  Pokalsejlads i august måned
  Afriggerfest i sidste halvdel af oktober måned.

 7. Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det. Ved evt. opløsning skal kassens midler fordeles
  ligeligt mellem tilbageværende medlemmer.

 8. Misligholdelse og brud på love og regler vil blive vurderet af bestyrelsen og kan i værste fald medføre eksklusion,
  som dog skal bekræftes på kommende generalforsamling.
  Undtagelsesvis har bestyrelsen beføjelse til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent til tiden.

 9. Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer og deres ægtefælle/partner
  kan deltage i alle aktiviteter. Beboere i Skibhusene er velkommen som gæster til pokalsejllads og røgsmag dag.
  Hornfiske dag kan gæster deltage i Skippers båd.

 10. Der vil blive oplyst om aktiviteter m.m. på opslagstavlerne, hvor medlemmerne har pligt til at orientere sig.

 11. Der henstilles til at opretholde ro og orden, samt være behjælpelig ved evt. arbejde på området.

Revidering af love og regler. Skibhusene d. 18. marts 2020.

Bestyrelsesformand: Kenny Jensen
Kassér: Nicolas Givaudan
Bestyrelsesmedlem: Keld Mathies
Bestyrelsesmedlem: Karsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Frank Christensen
Suppleant: Rene Sonneborg