Generalforsamling d. 11-06-21

24 deltagere inc. Bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent/Referent: Per Hummelgaard
 2. Formandens beretning: der blev i 2020 af holdt 3 arrangementer og der var en som er afgået ved døden (Arne Jørgensen)
 3. regnskabet blev godkendt
 4. forslag blev ved håndsopregning.
  1. Forslag fra Per Hummelgaard blev vedtaget. (se bilag 1.)
  1. Modforslag til Gorm blev vedtaget. (se bilag 2.)
 5. kontingent blev fastsat på kr.400.00 som tidligere
 6. valg af bestyrelse
  1. Valg af Formand for 2 år                          Michael B. Hansen
  1. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år       Kled Mathis
  1. Valg af Bestyrelsesmedlem for 1 år       Frank Christensen
  1. Valg af Bestyrelses suppleant for 1 år.  Rene sonneborg
  1. Valg af Revisor for 2 år                              Jonna Ankjær
  1. Valg af Revisor suppleant for 1 år.          Jan Esbensen
 7. Eventuelt.
  1. Vedr. det blå skur projekt er Michael B. Hansen og Frank Christensen tovholdere på facaderenovering.

Bilag 1.

Forslag til SHB generalforsamling 2021.

Forslag om at det fremover bliver et fast punkt på dagsorden på generalforsamling før punktet kontingent.

1.Klubhus.

2. At de 200 kr. for kontingent pr medlem bliver sat på en konto til klubhus lukket til renovering af dette, og endvidere at de penge fra havneudvalget for vedligeholdelse for området, ligeledes bliver sat på samme konto. Således til klubhuset er renoveret i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Mvh

Per Hummelgaard

Bilag 2.

Modforslag til Gorm.

Forslag fra Gorm er at der bliver berettiget 5000kr til renovering af skuret ved færgevej og til stole og et bord.

Vores forslag går på at de kan tage et bordebænkset fra klubben. Og der berettiges 3000kr inc. De 1000kr som var bevilget i tidligere.