Generalforsamling D.6-3-2020

21 medlemmer mødte op + bestyrelsen (26 I alt).

Dirgent: Kenny.

Referent: Tina.

Formanden sagde sin beretning.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til bestyrelsen

Forslag 1A er vedtaget med 22 stemmer.

Forslag 2 blev vedtaget.

Forslag 3 blev vedtaget om at klubhuset er røgfrit og føjes til pkt.2 i klubbens love og regler.

Kontigent på kr. 400 er fastsat.

Bestyrelses valg:

Kassér: Tina Madsen for 2 år.

Bestyrelsesmedlem: Michael B. Hansen for 2 år.

Bestyrelsesmedlem: Karsten Nielsen for 2 år.

Bestyrelses Suppleant: Keld Mathies valgt for 1 år.

Revisor: Erling Olsen for 2 år.

Revisor Suppleant: Poul Jørgensen valgt for 1 år.

Vedr. Samarbejde med Syddansk Erhvervsskole og vores renivering melder Per Hummelgaard og Lars Leander sig som tovholder/kontaktperson