REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 9-3-2018

22 pers mødt op, samt 6 fra Bestyelsen.

Fortsat betaling af kontingent på selve dagen eller til kasseren senest 1-3. Hvilket er en betingelse for at deltage i Generalforsamlingen.

Renovation bliver sat i værk i år , men er KUN til affald fra vores arrangementer, ikke maling samt div. fra rep. og lign.

SHB har 40 års. Jubilæum i år. Ny Bestyrelse finder ud af hvordan det skal markeres.

Afslag på tilslutning af vand ved Bylauget. Vi sørger for det selv.

Regnskabet godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Kontingent på 400kr er fastsat.

NY BESTYRELSE:

Lars Leander Bestyrelsesmedlem

Michael Bersang Bestyrelsesmedlem

Karsten Nielsen Bestyrelses suppleant

Willy Rasmussen Revisor suppleant

EVT: Forespørgsel på hvordan ikke båd- ejere kommer med ud og sejle bl.a. til Pokalsejllads? Evt seddel op i forvejen hvor man kan melde sig til som gast. Vi kan alle byde ind hvis der er ledige pladsen i bådene.