Referat fra SHB`s generalforsamling 6/3-2015.

  1. Andreas Trettin blev valgt som dirigent.
  2. Formandens beretning blev godkendt. Formanden henviste til referater der ligger i klubhuset.
  3. Regnskabet blev godkendt.
  4. Der var indkommet et forslag og et ændringsforslag.

Det blev besluttet at, fra næste år stiger medlemskontingentet fra kr 100,- til kr. 300,-. Formålet er at oprette nyt klubhus og bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe til dette. Efter 3-4 år vil kontingentet komme på dagsorden på generalforsamling mhp nedsættelse til kr. 200,-.

  • Valg til bestyrelse.

Per Hummelgaard blev valgt som formand for 2 år.

Kenny Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Der var kampvalg til bestyrelsesmedlem for 1 år mellem Willy Rasmussen og Michael Bersang Hansen. Willy fik 19 stemmer, Michael 13 stemmer og 3 var blanke. Willy er valgt til bestyrelsen.

Michael Bersang Hansen blev valgt for 1 år som bestyrelsessuppleant.

Tina Madsen blev valgt til revisor for 2 år.

Erik Larsen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Bestyrelse i SHB 2015

Formand Per Hummelgaard

Kasserer Carsten Thomsen

Bestyrelsesmedlem Erling Olsen

Bestyrelsesmedlem Kenny Jensen

Bestyrelsesmedlem Willy Rasmussen

Bestyrelsessupl. Michael Hansen

Revisor Jørgen Overby

Revisor Tina Madsen

Revisorsuppl. Erik Larsen

Bøjeudvalg Kim Bødskov

Referent:  Per Hummelgaard